Jak na utěsnění dveří? 

 

Tesneni-4 Na trhu je široká nabídka různých těsnicích systémů do dolní dveřní štěrbiny a řešení utěsnění pomocí prahu, resp. dorazu. V následujících řádcích se dočtete o nejdůležitějších funkčních principech náběhových, výsuvných a rezonátorových těsnění a utěsnění pomocí prahu, resp. dorazu.

 Těsnění u prahu, které se nazývají také těsnění dolní dveřní štěrbiny, musí splňovat různorodé požadavky a lze je zabudovat do vnějších i vnitřních dveří.

 

Tesneni-7_2

 U zvukově izolačních dveří má funkční spára mezi dveřním křídlem a podlahovou krytinou plnit zejména úkoly z hlediska zvukové ochrany. V místnostech s mokrým provozem je potřeba dveřový práh posuzovat v souvislosti s hydroizolačními opatřeními.

Těsnění u prahu u venkovních dveří zajišťuje především vzduchotěsnost, těsnost proti větru a šlehajícímu dešti a splňuje rovněž požadavky z hlediska zvukové a tepelné ochrany (tepelně oddělené systémy).

 Náběhové těsnění

Tesneni-6_2Používají se všude tam, kde jsou požadovány bezdorazové přechody a dobré zvukově izolační hodnoty. Tvoří je hliníkové pouzdro zapuštěné do dolní hrany dveřního křídla a v něm pružně uložen výškově nastavitelný těsnící profil, který při zavírání dveří naběhne na výběžek hliníkové podlahové kolejničky.

Tyto těsnění nemají mechaniku, která by mohla být poruchová, a zdvojený těsnící profil může vyrovnat i větší nerovnosti v podlaze. Nezbytná podlahová kolejnička se při hladkých podlahových krytinách vkládá do tmelového lůžka a přišroubuje se nebo přilepí. Textilní podlahová krytina se u kolejničky vyřízne a kolejnička se těsně namontuje s podložkou (např. z pásu překližky).

Ještě lepší zvukově izolační hodnoty lze dosáhnout s kombinovanými systémy (náběhovými a výsuvnými těsněními). I v tomto případě je třeba pod dvojitou kolejničku navrhnout dělící spáru v plovoucím potěru.

 

Utěsnění pomocí prahu

Vyvýšené roviny podlahy v oblasti dveří vytvoří dolní doraz pro dveřní křídlo. Utěsnění pomocí dorazu - prahu se navrhuje zejména u venkovních a bytových vstupních dveřích. I při nejvyšších požadavcích na zvukovou a protipožární ochranu a ochranu proti kouři a také u dveří do prostor s mokrým provozem je dolní doraz nezbytný.

Výhodou tohoto způsobu utěsnění je, že těsnění v půldrážce a dolní dorazové těsnění dveřního prvku se nacházejí na celém obvodu v jedné rovině a také dolní koutové spoje lze vytvořit relativně jednoduchými prostředky. Ve velmi zatěžovaných místnostech s mokrým provozem je výškově odsazený přechod nejbezpečnějším řešením z hlediska techniky utěsnění. Nevýhodou je výškový rozdíl u dveří jako bariéra, zejména pro starší a postižené osoby.

Otevirani-dveri

Vnitřní dveře - prahy s dorazem se většinou nepoužívají (výjimkou jsou uvedené zvláštní požadavky), protože jsou vnímány jako rušivý prvek při procházení dveřmi (hrozí zakopnutí o ně, nepohodlně se čistí), vzhledem k ústředně vytápěné místnosti ztratily svůj význam a neuspokojují ani z estetického hlediska.

Vnější dveře - podle předpisů je třeba u svislých konstrukcí vyvést hydroizolaci minimálně 150 mm nad povrch podlahové krytiny (roviny na odvod vody).

Ve výjimečných případech lze výšku napojení snížit, když je zajištěn stálý odvod vody u dveří (např. roštem, s regulovaným odvodem vody apod.). Tehdy by mělo napojení sahat minimálně 50 mm nad povrch krytiny (např. u dveří na balkóny a terasy).

U bezbariérových objektů se nepoužívají dveřní prahy. Pokud jsou z technického hlediska nutné, nesmí být vyšší než 20 mm. Výškový přesah dorazu, resp. prahu tedy musí být co nejnižší, aby vozíčkáři dokázali překonat tuto překážku bez větší námahy.

Magnetické těsnění

Magneticke-tesneni Magnetické dveřní těsnění s permanentním účinkem se používá tam, kde se požaduje bezprahový přechod při utěsnění proti zvuku, teplu a kouři a protipožární podlahové spáře.

Jejich účinek je založen na principu magnetické síly dvou nad sebou umístěných magnetických profilů. Jedna z těchto magnetických lišt je vždy pohyblivá a při zavírání dveří ji magneticky přitahuje zabudovaný protilehlý profil a utěsní podlahovou spáru. Při otevření dveří se profily odpuzují a pohyblivou část přitáhne hliníková kolejnice.

Tento těsnící proces se uskutečňuje na spodní hraně dveřního křídla (u magnetických lišt stoupajících nahoru) nebo v oblasti podlahy (u těsnící lišty přitahováním dolů). Oba systémy mají výhody i nevýhody. U magnetických těsnicích systémů se mohou vyskytnout problémy zejména při přetvoření dveřního křídla. Protože magnetická síla klesá se vzdáleností, při různých výrobcích je třeba vycházet z různě vysokých můstků dveřní spáry (3 až 10 mm).

Magnetické těsnění dveří je zabudováno v jedné úrovni s podlahou a současně slouží jako dělicí kolejnice v potěru, proto je velmi vhodné u zvukově izolačních, ale i dýmotěsných a požárních dveřích. Při tomto magnetickém těsnění těsnící proces probíhá na dolní hraně dveřního křídla pomocí stoupajícího magnetického prahu.

 

Výsuvné těsnění

Jsou to těsnění s automaticky klesajícími těsněními, s nimiž lze vytvořit bezdorazové přechody s dobrými zvukově izolačními a tepelně izolačními vlastnostmi a dveřní prvky s dýmotěsnými a protipožárními spárami u prahu (kouřotěsné a protipožární dveře se samohasícími silikonovými profily). Automatické těsnící prvky dveří jsou funkční a obvykle se zapustí do dolní hrany dveřního křídla. Při zavírání dveří se pomocí spouštěcího zařízení (přesahujících spouštěcích knoflíků v podélných hranách dveřního křídla) natiskne na podlahu pružný těsnící profil; při otevření se opět nadzvedne výškově přestavitelné těsnění, aniž by se třelo o podlahu.

Automaticky výsuvné dveřní těsnění potřebují vždy zcela rovnou plochu, na kterou se přitlačí. Může ji tvořit hladká tvrdá a bezespárová podlahová krytina; při kobercových podlahách a keramických krytinách se spárami musí mít na dolní straně utěsněnou hliníkovou kolejničku. Ačkoli je tato kolejnička nutná z akustického hlediska zejména u kobercové krytiny, v praxi se považuje za škodlivou a často se nepoužívá, což snižuje zvukově izolační účinek dveří.

Při vysokých zvukovo technických požadavcích se nelze vyhnout akustickému oddělení plovoucího potěru v podobě dělící spáry nebo prefabrikované dělící kolejničky do potěru. U dělícího prahu se na holý strop ukotví kovová pata, výška vícedílné přidržovací lišty se nastaví podle skladby podlahy a hliníkový práh se nasadí shora do třmenu pevného v tlaku. Dodatečně lze nastavit výšku.

 Rezonátorové těsnění

Nazývá se také těsněním s absorpční komorou a používá se všude, kde z estetických a vážných funkčních důvodů nelze použít podlahovou kolejničku, ale přesto je třeba dosáhnout určitého pohlcování zvuku u podlahové spáry.

Princip spočívá ve vytvoření co největší dutiny u spodní hrany dveřního křídla, která se vyplní materiálem pohlcujícím zvuk (např. minerální vlnou) a zakryje se od podlahové spáry děrovaným plechem apod. Toto těsnění v dutině odebírá zvukovému poli v dveřní spáře tolik energie, že navzdory otevřenému dnu se dosáhne účinku tlumení zvuku.

Nevýhodou tohoto sice bezdotykového, tj. i bezúdržbového způsobu utěsnění je, že spára v podlaze by neměla být větší než 3 mm a účinnost absorpční komory z hlediska zvukové techniky je podstatně nižší v porovnání s jinými zmíněnými těsněními. V tomto směru se očekává další vývoj.