Vylepšení vlastního života metodou Pa-kua 

Vylepšení vlastního života metodou Pa-Kua

Jedním z pozoruhodných prostředků Feng-Šuej je tzv. Schéma Pa-Kua. S jeho pomocí můžeme jednak posoudit jak plný a harmonický život vedeme, jednak můžeme aktivně nastartovat změny v našem životě v oblastech, které byly dosud problematické, nedostatečné nebo jsou dokonce zdrojem zdravotních potíží. Schéma Pa-Kua lze použít pro libovolný prostor, který nás obklopuje - byt, pozemek, jednotlivé místnosti, ale i např. pro plochu pracovního stolu. Všechny tyto prostory jsou pro nás jakýmsi mikrokosmem, kde se zobrazuje základních 9 životních oblastí, které představují naše vlastní životní hodnoty.

V praxi se osvědčilo aplikovat tuto metodu především pro jednotlivé místnosti, mnohem méně pro půdorys celého bytu, neboť naprostá většina šetřených bytů jednoduše nemá to štěstí, aby měla ložnici, jídelnu či obývací pokoj ve vhodném sektoru partnerství, místo toho zde mají např. koupelnu, WC, šatnu apod. Tito lidé nemusejí v těchto případech naříkat na "nepřízeň osudu", a to hned ze 2 dobrých důvodů: předně cítím, že větší sílu a přednost má v případě partnerství směrový sektor bytu JZ, jenž patří svou energií ženám a rodinné harmonii, zde by bylo dobře symbolicky pěstovat a rozvíjet oblast partnerských vztahů, a potom - v bytě bývá obvykle více místností a všechny tyto lze symbolickým umístěním vhodných předmětů a dekorací kultivovat. Jedná se při tom o vědomou komunikaci s univerzálními silami prostřednictvím předmětů hmotného světa.

Schéma Pa-Kua se aplikuje v každé místnosti velmi jednoduše takto:

 • Postavíme se uvnitř místnosti zády ke vstupním dveřím. Pokud je v místnosti více dveří, je potřeba vysledovat vlastním používáním ty, které jsou nejvíce frekventované, k těmto se postavíme zády.
 • Každou stěnu dané místnosti si opticky rozdělíme na 3 třetiny, čímž vznikne celkem 9 sektorů. U čtvercových a obdélníkových místností vznikne 9 čtverců nebo obdélníků, u nepravidelných místností vzniknou různé lichoběžníky nebo trojúhelníky.
 • Pokud některý se sektorů v místnosti schází nebo jsou v něm odpady do kanalizace, komíny apod., dá se soudit, že daná oblast je v životě problémová, zvláště jestliže se tento jev opakuje v bytě i v dalších místnostech. Je hodně obtížné být např. úspěšným podnikatelem v prostorách, kde chybí sektor bohatství.
 • Schéma Pa-Kua přiložíme na půdorys místnosti a sledujeme své zájmové oblasti života.
 • Nyní můžeme sami ohodnotit, v jakém stavu máme např. oblast bohatství, partnerství nebo vztahy s rodiči, jestli máme ve svém životě nějaké představy o svých životních cílech apod. Veškeré předměty v jednotlivých sektorech vypovídají vnímavému pozorovateli jasnou (symbolickou) řečí informace, které lidé běžně nahlas neříkají, naopak je celá léta hluboko skrývají v sobě. Z jednotlivých předmětů, uložených v každém sektoru, lze číst jako v knize např. o skrytých představách lidí o partnerovi, o současném stavu partnerství, ale také o lidských slabostech jako je např. touha vlastnit partnera (oblíbené předměty jako je hmyz zalitý v pryskyřici, odrátované kamínky apod.). Tyto informace jsou dokonale všude, a to i v úplných drobnostech; skvělým materiálem jsou např. tituly knih, pokud je v daném sektoru knihovna, květiny a jejich stav (sledujte jak se mění, v prostředí nelásky chřadnou), obrázky na stěně. O suchých květinách již byla řeč, tyto jsou v tomto systému hodně nevhodné, neboť představují energii stagnace, minulosti a nevyhnutelného zániku. Ve které z 9-ti uvedených životních oblastí bychom si přáli stagnaci nebo zánik?

Otázkou je, jaké předměty a dekorace by měly jednotlivé sektory reprezentovat, aby byly jednotlivé místnosti v harmonii, potažmo v jednotě s vyšším řádem našeho bytí. Obecně lze navrhnout následující rozmístění:

Uprostřed stěny, kterou máme za zády, je Začátek, kariéra - zde by měly být předměty a dekorace související se životní (byt) nebo pracovní dráhou (pracoviště), vhodný je obraz řeky, akvárium, vodní fontána.

Vlevo je Vědění - vhodné místo pro knihovnu, případně obrazy nebo plakáty s tématikou poznání.

Vpravo je sektor Nápomocných přátel - místo pro duchovní vůdce nebo jiné autority (náboženské symboly, státníci hodní úcty). V neobytných místnostech domácí pomocníci (např. vysavač). Tento sektor je zvláště vhodný pro dočasné umístění nemocného člověka, v léčitelských prostorách pro terapeutické lůžko.

Vlevo uprostřed místnosti je Minulost - vhodné sbírky starých fotek, vzpomínky na rodiče, v pracovním prostoru minulost firmy.

Vpravo uprostřed je Budoucnost - obrázky symbolizující budoucnost rodiny či jednotlivce podle toho, kterou místnost hodnotíme (osobní budoucnost je ve vlastním pokoji, společná rodinná budoucnost je ve společném např. obývacím pokoji). Tento sektor je dále vhodný pro fotky dětí, jejich ruční práce. Ve firmě by se zde měly umísťovat budoucí plány a aktivity firmy.

Střed - měl by zůstat volný, čistý - symbolizuje zdraví a vitalitu, rodinné štěstí.

Vzadu vlevo je Bohatství - místo vhodné pro dražší předměty, zlatá barva, mince, bohatě kvetoucí rostliny, vhodná je také např. rostlina tlustice, pokladnička či truhla u náročnějších. Hodně se zlepšil stav podnikání jednoho známého po té, co jsme z jeho sektoru Bohatství odstranili obrovskou vázu suchých zaprášených květin.

Uprostřed stěny před námi jsou Cíle - osobní cíle jednotlivých osob ve jejich místnostech, ve společných místnostech jde o symboliku kam celá rodina směřuje. Např. má-li rodina společnou vizi o chaloupce v horách, potom vhodnou dekorací je zde obraz podobné chaloupky, případně menší prostorový model.

Vzadu vpravo je Partnerství - vhodné místo pro symboliku partnerských vztahů, měly by zde být párové dekorace (např. 2 květiny, 2 ptáci atd), společný obraz, květiny s listy tvaru srdce, růženíny, solná lampa apod., určitě zde nepřechovávat pracovní materiály.

Obdobně se se schématem Pa-Kua pracuje na ploše vlastního pracovního stolu, také zde jsou sektory minulosti (přečtená pošta), budoucnosti (připravená práce), bohatství (obvykle počítač), partnerství (telefon, seznam partnerů, jejich vizitky), cíle (pracovní kalendář), atd. Střed stolu je dobře ponechávat volný, také zde symbolizuje zdraví a vitalitu. Pořádek a celé uspořádání pracovního stolu, stejně jako všechny ostatní prostory člověka, vypovídají množství informací o jeho životě, cílech, vztazích a dalších oblastech jeho života.

Pro bližší ilustraci uvedu několik symbolů partnerského nesouladu v šetřených domácnostech, tj. předmětů a dekorací zjištěných v sektoru Partnerství v různých místnostech:

 • Suché, ale i osýchající květiny - stagnace, nezájem
 • Výraznější sólo kus čehokoliv (např. soška, dokonce se podobající jednomu z partnerů) - egoismus, sebestřednost
 • Nepořádek, prach - lhostejnost, nezájem
 • Pracovní věci - upřednostňování práce před vztahy
 • Holé stěny, žádné dekorace - žádný partner, žádné vztahy
 • Dva příbuzné předměty nestejné velikosti - vládnutí, převaha nad partnerem, přezírání
 • Předměty v kleci, odrátované, zalité, v láhvi apod. - vlastnění partnera
 • Lednička, mraznička - ochlazování ve vztazích
 • Zbraně, ostré předměty, kaktusy - zápas, boj o moc, obrana jednoho před druhým

Naproti tomu lze tento sektor Partnerství, samozřejmě v případě zájmu obou, upravit tak aby vyhovoval jejich společné představě o partnerství, doporučit lze vkusné párové dekorace, solnou lampu, obrázky pohody, krásy a lásky, v ložnici lze sáhnout i k tantrickým či kamasutrovým obrazovým lekcím, vlastní kout ložnice v sektoru Partnerství je vhodné i barevně odlišit např. malbou do růžova.

tabulka_f_s_553

Harmonizace pomocí obrazů

Do oblastí, které souvisí se stanovenými cíly, umístíte obraz, který se vám líbí. Zpravidla je jedno místo, kde bude obraz nejvíce působit. Při hledání toho nejlepšího místa se nechte vést intuicí. Následující podrobný popis vysvětluje, které prvky, barvy a symboly oblast podporují a také naopak ty, které působí oslabujícím nebo až ničivým účinkem. Prvek, který je zde doma a který posiluje tuto oblast, má zde převažovat. Čchi bude přebírat informaci těchto barev, symbolů a tvarů a svým působením bude kladně ovlivňovat všechny lidi se zde zdržující. Prvky oslabující a ničící se snažíme z této oblasti odstranit.

Kariéra, povolání, životní cesta

Průběh života a spokojenost se zaměstnáním, ve kterém máte svou práci, kterou chcete dělat. Je důležité, jak se cítíte bezpečně ve člunu na řece života - zda se rozbíjíte mezi útesy nebo hladce prokluzujete mezi skalisky.
Číslo 1, sever
Prvek vody - modrá, černá.
Kov posiluje - bílá, zlatá, stříbrná, kovová.
Dřevo vyčerpává - zelená.
Země ničí - žlutá, hnědá.
Posílení přítomnosti Vody fontánkami, obrazy s mořem, rybníkem nebo vodním tokem, obrazy a předměty, které upomínají symbolicky na budoucnost, kariéru a pokrok, motivy zobrazující touhy a nejtajnější přání.

Manželství, partnerství, vztahy

Všechny druhy vztahů jsou důležité - od těch s partnerem až po ty v zaměstnání. Vyjadřují bohatost společenského života a to, jakou důležitost přisuzujete mezilidským vztahům.
Číslo 2, jihozápad
Prvek země - žlutá, hnědá.
Oheň posiluje - červená, vínová.
Kov vyčerpává - bílá, zlatá, stříbrná, kovová.
Dřevo ničí - zelená.
Posílení prvkem Země, vyjádření otevřenosti a přívětivosti pomocí dvou kusů křesel oblých a jemných tvarů, obrazy s motivy krajiny, dvě květiny nebo červené svíčky, společné fotografie.

Předci, rodina, zdraví, tradice, kontinuita, minulost

Vztahy se staršími - rodiči, učitelem, nadřízeným, vztah ke svým předkům a autoritě. Tato oblast také souvisí s našim zdravím.
Číslo 3, východ
Prvek dřeva - zelená.
Voda posiluje - modrá, černá.
Oheň vyčerpává - červená, vínová.
Kov ničí - bílá, zlatá, stříbrná, kovová.
Posílení pořádkem, kdy se zbavíte starých a nepotřebných předmětů, což povzbudí vaši budoucnost. Jste-li konfliktní, vytvořte toto pole tiché. Hodí se předměty a nábytek ze dřeva, obraz a plakáty a motivy rostlin a lesů.

Bohatství, prosperita, hojnost

Dostatek všeho, co potřebujete ve svém životě - dostatek materiálních a duchovních statků. Jak umíte vycházet se svými penězi nebo zda vás pronásledují dluhy. Důležitý je pocit štěstí a naplnění materiálních potřeb a zda máte všeho tolik, kolik potřebujete.
Číslo 4, jihovýchod
Prvek dřeva - zelená.
Voda posiluje - modrá, černá.
Oheň vyčerpává - červená, vínová.
Kov ničí - bílá, zlatá, stříbrná, kovová.
Posílení symboly, které podporují Dřevo - obraz vody, akvárium, symboly celistvosti a blahobytu, dostatek světla, štíhlé vzhůru rostoucí rostlinky.

Taj-čchi, zdraví, jednota, střed

Zde je centrum Pa-Kua, kde je zdraví a to zastupuje vnitřní rovnováhu a stabilitu. Zde dochází ke shromažďování a přerozdělování energie. Souvisí s hlubokou jednotou, pořádkem a čistotou, která ovlivňuje všech 8 ostatních polí místnosti a zvláště pak zdraví.
Číslo 5, střed
Posílení je volným prostorem, který ve středu místnosti uchováte. Aby energie dobře proudila, neměl by zde být nepořádek, nábytek či jiné překážky. Rozdělování energie lze harmonizovat křišťálovým lustrem nebo koulí, spirálou, kobercem se vzorem mající kruhový střed dále pak předměty podporující prvek země.

Nápomocné osoby, přátelé, cestování

Jedná se o viditelnou nebo neviditelnou podporu, které se vám dostává. Obsahuje nejen pomoc od přátel a ostatních lidí, ale zahrnuje i to, jak sami jste ochotni pomoci ostatním.
Číslo 6, severozápad
Prvek kovu - bílá, zlatá, stříbrná, kovová.
Země posiluje - žlutá, hnědá.
Voda vyčerpává - modrá, černá.
Oheň ničí - červená, vínová.
Posílení pomocí kovových předmětů, symboly síly a mužnosti, ozdoby z křišťálu. Vhodný je také prvek Země (kámen, terakota, keramika), který posiluje energii prvku Kovu.

Děti, tvořivost, zamilovanost, budoucnost

Tvořivost je obsažena ve vašich dětech, plánech a životních osudech. Důležitý je vztah k dětem a to, jak dokážete uskutečňovat své nápady a plány.
Číslo 7, západ
Prvek kovu - růžová, fialová, bordo.
Země posiluje - žlutá, hnědá.
Voda vyčerpává - modrá, černá.
Oheň ničí - červená, vínová.
Pole by nemělo být zaplněno nepořádkem - pokud uklidíte, rozproudí se tvořivost vašich myšlenek a nový pohyb podpoří inspiraci a tvorbu nápadů. Posílení je pomocí prvku Kovu a kovových oblých tvarů. Také prvek Země může podpořit vaše plány.

Moudrost, znalosti, meditace

Souvisí nejen s vnějšími znalostmi a diplomy, ale i s ochotou poznávat moudrost uvnitř sebe. Nepodceňujte potřebu klidu, který je opakem světského shonu a najděte si čas na nalezení vnitřního klidu a míru.
Číslo 8, severovýchod
Prvek země - žlutá, hnědá.
Oheň posiluje - červená, vínová.
Kov vyčerpává - bílá, zlatá, stříbrná, kovová.
Dřevo ničí - zelená.
Svou vnitřní stabilitu posílíte umístěním pevného a stabilního nábytku do této oblasti. Hodí se tu hliněné květináče, skříně, vitríny, vázy a komody. Prvek Země lze posílit i uměleckými díly v barvě ohně. Zde je ideální místo pro pravidelnou meditaci nebo odpočinek.

Sláva, úspěch, uznání, cíl

Jak působíte na ostatní lidi, zda vyzařujete teplo, jasnost a porozumění svého vlastního života. Máte zdravou míru sebedůvěry a pro ostatní jste zdrojem inspirace.
Číslo 9, jih
Prvek ohně - červená, vínová.
Dřevo posiluje - zelená.
Země vyčerpává - žlutá, hnědá.
Voda ničí - modrá, černá.
Posílení prvkem Ohně v otevřeném krbu, svíčkami, vhodným osvětlením a uměleckými díly, z nichž vyzařuje silná inspirace. Hodí se i silné zdravé pokojové rostliny, zelené předměty a obrazy s přírodou.

Zdroj: Internet, ing. Jiří Šmikmátor