Teorie pěti prvků 

Další, a po kategoriích jin a jang dá se říci jedinou specifikací původně jednolité substance, kterou staří Číňané provedli, je vyčlenění pěti prvků (prapůvodních forem čchi).

Jsou tofeng_5_element367_393

 • dřevo

 

 • oheň

 

 • země

 

 • kov

 

 • voda

Učení o pěti prvcích není popsáno v jednom základním díle jako např. teorie o jin-jangu v Knize proměn. Objevilo se v různých, většinou anonymních spisech čínského dávnověku již jako úplné a dotvořené. Uplatňuje se v medicíně, geomantii, teoretickém vysvětlení tai-či (např. v pojednání "Třináct forem") i jinde.

Vztahy, působící mezi prvky

Vzájemné rození

Platí vztahy "rodí mne" prvek předcházející a "já rodím" prvek následující, např.:

 • dřevo rodí oheň - oheň vzniká při tření dřeva, které je navíc i potravou pro oheň
 • oheň rodí zemi - oheň vrací zemi ve formě popela to, co spálí, a tak ji vlastně vytváří
 • země rodí kov - zdrojem kovu jsou rudy získané ze země
 • kov rodí vodu - při vysokých teplotách kov kapalní, v kovových nádobách se pára sráží ve vodu, resp. ji jimi můžeme nabírat nebo v nich uchovávat
 • voda rodí dřevo - voda dává vláhu rostlinám a umožňuje tak jejich růst.

Vzájemné ovládání

Vztah platí vždy mezi každým druhým prvkem a říká: "ovládá mne" a "já ovládám", např.:

 • dřevo ovládá zemi: stromy využívají zemi ke své výživě
 • voda ovládá oheň: může jej uhasit
 • země ovládá vodu: země zadržuje vodu
 • oheň ovládá kov: může jej roztavit
 • kov ovládá dřevo: kovová sekera nebo pila si poradí se sebesilnějším stromem.

Vzájemné podmaňování

Vztah podmaňování platí mezi stejnými dvojicemi prvků a ve stejném pořadí jako u ovládání. Představuje však jeho přílišné, neúměrné, zesílení. Tento vztah nastává, je-li podmaňující prvek příliš silný, nebo podmaňovaný prvek příliš slabý.

Vzájemné ponižování

Vztah ponižování opět platí mezi stejnými dvojicemi prvků jako u ovládání, avšak v opačném pořadí (směru). Ponižuje prvek, který se vzepřel proti tomu, že má být ovládán. Např, oheň ponižuje vodu ap.

Charakteristika jednotlivých prvků

PRVEKsvět.
strana
roční obdobíplanetačíslozvířebarvachuťzvukorgán
dřevo východ jaro Jupiter 8 slepice zelená kyselá křik játra
oheň jih léto Mars 7 ovce červená hořká smích srdce
země střed babí léto Saturn 5 kráva žlutá sladká zpěv slezina
kov západ podzim Venuše 9 kůň bílá pálivá pláč plíce
voda sever zima Merkur 6 svině černá slaná sténání ledviny

Kvalita pěti elementů

Každý člověk v sobě sjednocuje podíly všech pěti elementů. Jednotlivé aspekty se však projevují silněji či slaběji v závislosti na osobnosti.

ELEMENT STROM

elementstrom_01

Je to energie jara namířená ven a nahoru jako strom, který dobře zakořeněn v zemi mohutně roste směrem k nebi a rozšiřuje se do všech směrů. Této energii odpovídá barva zelená, východ slunce, východ jako světová strana, svěží jarní vítr a vše, co souvisí s novým počátkem a svěžestí.

Tuto energii vnesou do domova velké a silné rostliny, nábytek ze dřeva, vertikální příčky či desky, svislé vzory na zdech nebo motivech obrazů, židle s vysokými opěrkami zad, sloupy, obdélníkové tvary nebo obrazy s přírodními či lesními motivy.

ELEMENT OHEŇ

  elementohen_150

Ohni je přiřazeno léto se svým aktivně pulzujícím vedrem poledního slunce. Síla ohně je namířena nahoru, od země k nebi, od materie k duchu. Klasickou barvou ohně je červená, světovou stravuje jih a příslušnou kvalitou je aktivita.

Ohnitou energii stimuluje světlé a teplé osvětlení, hranatý nábytek, trojúhelníkové tvary, inspirující umělecké objekty nebo místa, kde hoří otevřený oheň. Světlo svící vytváří romantickou náladu a stimuluje oheň vášně. Ohnivou energii také stimuluje, jsou-li rostliny obsypány květy.

ELEMENT ZEMĚ

  elementzeme_150

 

Element země má soustředivou, přijímající energetickou kvalitu. Jeho barvami jsou žlutá a hnědá. Dobou země je pozdní odpoledne a pozdní léto, ony fáze, v nichž příroda ukazuje svou vřelost, plnost, bohatost a hojnost. Země reprezentuje „střed“ a není ani jin ani jang.

Typickými zemskými doplňky jsou terakota, kámen, hlína a keramika. Zemskou energii ztělesňuje rovněž široký, nízký nábytek, měkké polštáře na sezení, pohodlné a dlouhé pohovky.

 

ELEMENT KOV

  elementkov_500

 

Tato energie je orientovaná dovnitř, je zhušťující, zpevňující. Jejím ročním obdobím je podzim, čas zralosti a sklizně. Kov zastupuje také udržující a podporující energii, koncentrovanou sílu, která drží pohromadě univerzum. Jeho světovou stranou je západ, barvami jsou bílá a zlatá.

Typickým kovovým tvarem je kruh: kovový element posilují kulaté stoly, koberce, doplňky a předměty s kovovým povrchem.

ELEMENT VODA

  elementvoda_150

 

Energie vody je proudící nebo klidná. Reprezentuje zimu, ono roční období, kdy se živost stáhne do podsvětí, a životní síly dřímají v semenech. Vodě je přiřazena tmavá noc a sever. Jejími barvami jsou modrá a černá. Energie vody vede do hloubky.

Vodnímu elementu odpovídají veškeré nepravidelné, plynulé tvary. Vodní energii aktivují rovněž měkce splývající záclony, zvlněné vzory, vodní objekty jako pokojové fontánky nebo vodou naplněné misky s květy.