Jin Jang 

Základ tradiční čínské filozofie: symboly yin/yang, které se vyvinuly z wu qi (z prázdnoty), jsou vyvážené ve stavu tai qi a jejich střídání se vyjadřuje v pěti elementech.

site_peti_stastnebydleni_image_yinyang_393

Čínští mudrcové vycházeli z předpokladu, že svět nebyl na počátku ničím jiným než neohraničenou prázdnotou, stavem „wu qi“. Z tohoto stavu se vyvinula první aktivita, pro niž byl vybrán termín „yang“, jakož i její protipól, neaktivita „yin“. Každému stavu, který obsahuje jak aktivitu, tak i neaktivitu, se dal název „tai qi“ (taj ji). Na základě této teorie jin a jang se vyvíjela veškerá čínská filozofie, medicína přírodní vědy.

Jedinou stálostí v životě je změna

Příroda se pohybuje a mění v cyklických rytmech. Vše, co my lidé známe, se někdy narodí, zemře, narodí se v nové formě znovu, znovu se vyvíjí – nekonečný koloběh. Tak se například příroda probouzí na jaře k novému cyklu.

Všechny tyto rozdílné evoluční fáze se nevyhnutelně podvolují zákonu jin/jang. Znamená to, že proměna z jednoho stavu do jeho opaku je danou a nezměnitelnou nutností: horko jednou vychladne, léto se promění v zimu, a dokonce i to nejsilnější mládí uvadne ve stáří. Tak má vše svého přirozeného protihráče, který se stará o to, aby řád univerza zůstal zachován.

Zdroj: Štastné bydlení