Jaký význam má tvar domu nebo bytu? 

Za nejvíce harmonický se považuje tvar obdélníka, a to v poměru stran 1:1,618 (číslo , konstanta známá z teorie tzv. zlatého řezu). Pokud v půdorysu bytu schází některý sektor díky jeho vykousnutému tvaru, potom se dá očekávat, že se příslušná oblast života rodiny může projevit jako oslabená. Význam jednotlivých sektorů bytu podle světových stran jsou následující:

V - ambice, důvěra, sebedůvěra,energie, nadšení
JV - tvořivost, představivost, vytrvalost, citlivost, nové nápady
J - expresívnost, vášeň, společenskost, větší city, rychlé myšlení
JZ - usazení se, zvýšení kvality, praktičnost, realismus, intimita
Z - romantika, soustředěnost na konečný výsledek, finance, hravost, spokojenost
SZ - sebeovládání, důstojnost, zodpovědnost, pocit kontroly, organizovanost
S - nezávislost, objektivita, sexualita, plynutí s proudem, duchovnost
SV - motivace, konkurenceschopnost, bystrost, informovanost
střed - pocit moci, střed pozornosti, přitahování příležitosti, změny

Z hlediska harmonických partnerských vztahů je kromě uvedeného rovněž významné, aby v půdorysu bytu/domu byly plnohodnotně zastoupeny sektory JZ - spojené s energií ženy a SZ - spojené s energií muže. Pokud tomu tak není, bývá dost obtížné vytvořit dlouhodobě harmonickou domácnost.

 

Zlatý řez

 Zlatý obdélník

Jako zlatý řez (latinsky sectio aurea) se označuje poměr o hodnotě přibližně 1,618. V umění a fotografii je pokládán za ideální proporci mezi různými délkami. Zlatý řez vznikne rozdělením úsečky na dvě části tak, že poměr větší části k menší je stejný jako poměr celé úsečky k větší části. Hodnota tohoto poměru je rovna iracionálnímu číslu

\varphi = {1+\sqrt5 \over 2} \approx 1{,}618\ 033\ 988\ 749\ 894\ 848\,\ldots

Již nejméně od renesance využívají zlatý řez umělci ve svých dílech, zejména ve formě tzv. zlatého obdélníku, ve kterém se zlatý řez vyskytuje jako poměr stran. Zlatý řez prý totiž působí esteticky příznivým dojmem; poměr zlatého řezu lze také pozorovat v přírodě.[1]

Značení písmenem φ začal na počátku 20. století používat Mark Barr, přičemž jej zvolil na počest řeckého sochaře Feidia (cca 490430 př. n. l.), který podle historiků ve svých dílech zlatý řez hojně využíval. Občas se používá také označení τ z řeckého tome = řez.

Geometrie má dva poklady: Pythagorovu větu a zlatý řez. První má cenu zlata, druhý připomíná spíše drahocenný kámen.
Johannes Kepler


 

            ing. Jiří Šmikmátor   www.feng-suej.com