Jak funguje feng shui 

Feng shui vychází z představy, že jsme spojeni se vším ve vesmíru a že jsme součástí obrovské sítě.

 V důsledku toho události na jednom místě nakonec ovlivní každou v síti. Některé věci budou mít větší vliv a budou výraznější než jiné. Různé fáze Měsíce, Slunce a roční období společně s místním počasím mají na nás zřetelnější vliv. Naše chování, nálady a myšlení se mohou měnit podle změn v těchto aspektech našeho přírodního prostředí. pokud chcete pochopit, jak to funguje, je užiotečné se seznámit se základními principy.

Qi (čchi) v tělekirlian04_150_01

 Každý má energetické pole, které se pohybuje v těle a kolem něho. V Číně se mu říka qi, což je jemný proud elektromagnetické energie, která nese vaše city, myšlenky a přesvědčení. Pokud pociťujete vzrušení, budete svým tělem vysílat vzrušenou energii qi.

Energie qi kolem vás

blue_beach_1600x12001_150

Energetické pole qi se šíří asi 10 cm až 1 m, což závisí na momentálním stavu vašeho fyzického a citového bytí. Kdosi zozzuřený zjistí, že jeho energie qi sahá dále, než když má pocit deprese. Toto vnější energetické pole se nazývá aura a dá se zobrazit způsobem známým jako Kirilianův efekt. Je to ta část energie qi, již nejsnáze ovlivňuje atmosféra kolem vás.

V chladný vlhký den je atmosféra více yin, a když tato yin energie qi prostoupí vaše energetické pole qi, stanete se více yin. To vás nakonec přivede k tomu, že budete roztržitější. K vyvážení budete potřebovat stát se více yang tím, že budete aktivnější.

Podobně i každá budova má vlastní atmosféru nebo energii, což ovlivní vaši vnější energii qi. Proto čas strávený v určitých budovách bude mít vliv na to, jak se cítíte.

 Feng shui je studiem toho, jak uspořádat ve vašem domě prostředí, aby jste s ním žili v harmonii. Zásady feng shui vám umožní uspět v životě.

Energii qi v domě ovlivňují různé vnější faktory. Je-li například jeden dům situovaný vysoko na horském svahu a druhý, totožný, se nachází hluboko v údolí u řeky, oba domy budou mít zcela odlišnou atmosféru.

Design a zařízení interiéru budovy budou dále definovat energii nebo atmosféru uvnitř. Například ve velké katedrále budete mít úplně jiný pocit než v malé chaloupce, stejně jako skromně vyzdobený domov s tvrdými povrchy podnítí v porovnání s bohatě zařízeným domovem s velkým množstvím měkkých materiálů jiné city. 

Energie qi kolem domu

42pic2_393Jeden z prvořadých vlivů na domov má slunce. Jeho záření vysílá do místnosti silnou energii qi. Jak se slunce pohybuje oblohou, posiluje různé části vašeho domu. Jakmile se slunce pohne, energie qi s oné místnosti pomalu zeslabuje, až se další den opět nabije.

Pohyb slunce oblohou bude vytvářet různé druhy energie qi. Vycházející slunce na východě vyšle více vzestupné energie spojené s počátkem dne do východní části domu.

Pomocí tohoto principu se dům dá rozdělit na osm různých oblastí. Hlavní světové strany jsou východ, jih, západ a sever a směry mezi nimi jsou jihovýchod, jihozápad, severozápad a severovýchod. Každý z těchto směrů nese vlastní typ energie. Pokud budete trávit čas ve východní části budovy, pohltíte víc východní energie qi. Vaše poloha i směr, jimž jste otočeni, podmíní to, z kterého typu energie získáte větší množství.

Vlasy na temeni vám rostou do spirály. Toto místo je známé jako korunní čákra a nejsnáze pohlcuje energii qi.Proto pokud vaše temeno ve spánku směřuje na východ, do vašeho energetického pole qi vnikne více východní energie qi, a když se probudíte, budete mít v těle více tohoto druhu energie. Ten, kdo spí s hlavou otočenou na východ, vytvoří si v sobě větší množství východní energie a vlastností s ní spojených.