Dům a byt v krajině a proudění Qi (čchi) 

Často není jednoduché vysvětlit, proč použít Feng Shui a jaké výhody nabízí při úpravě bydlení. Člověk funguje nejen na čistě hmotné úrovni, ale i na mnohem podstatnější úrovni, a to duchovní. Léčitel by na otázku, zda byla nejprve fyzická forma člověka a vesmíru nebo dříve duchovní podoba stvoření, odpověděl, že duchovní forma je vždy předobrazem všech věcí stvořených v našem třírozměrném materiálním světě.

 

f_d367m_900V současné společnosti se většina věcí kolem nás poměřuje penězi. Je to významná deformace ve vnímání naší vlastní lidské podstaty, která nás odděluje od naší původní přirozenosti. Poměřovat v penězích lidské štěstí, zdraví a vnitřní pocit svobody zkrátka nelze.
Skutečné štěstí a dobrý pocit, který je časově neomezený, musí mít jinou základní motivaci, než peníze.
Pokud při naší práci máme opravdový zájem na jejím úspěchu, prospěšnosti a dobrém základě, bude její výsledek vždy příznivý a bude pro nás přinášet vždy prospěch.
To, co se ze společenské stránky pokládá za cenné a nezbytné pro život, může toto starobylé čínské umění hodnotit zcela nepodstatně, a dokonce až negativně. A samozřejmě, to, co Feng Shui považuje za velmi cenné a pozitivní pro harmonické bydlení, bude současný „moderní“ trend bydlení podceňovat a někdy dokonce i odmítat.

 


Feng Shui se zaměřuje na hlubokou symboliku věcí, podle kterých pracuje lidské vědomí a podvědomí a řeší bydlení v souladu s těmito hlubokými zákonitostmi, které jsou zakořeněny v každém z nás. Současně uvažuje i zákonitosti, podle kterých proudí energie v krajině, vliv hor, řek, vegetace, změnu podnebí podle časových cyklů a světových stran a skutečný tvar uvažované krajiny. Byť se to často nezdůrazňuje, Feng Shui je vysoce duchovní nauka, protože respektuje přirozené zákonitosti vesmíru, přírody a živých tvorů včetně člověka. Při současném uvážení všech těchto vlivů pak radí, kde bydlet, jak postavit dům a jak jej zařídit.
Pohledů, ze kterých by se hledalo optimální místo k bydlení a dům samotný, může být více. Nyní jsem si vybral jeden z pohledů nejdůležitějších, a to, jaký druh energie čchi je v naší blízkosti a tedy jaký druh čchi vstupuje do našeho bydlení.

  

  

Forma, základ pro štěstí

O Feng Shui se skutečně už napsalo a píše hodně. Úroveň informací je různorodá (stejně jako například na internetu) a mezi záplavou informací se ztrácejí věci podstatné v množství informací méně hodnotných. Stojí za to připomenout, že uspořádání bytu z pohledu formy (Školy tvaru) je základním pohledem na bydlení a jeho úpravu podle učení Feng Shui. 
Jedná se o tvar domu, jeho zasazení do energií proudících krajinou, okolní příroda, přístupové cesty, okolí hlavních vstupních dveří, půdorysné využití prostoru z pohledu obytných částí, spojovacích částí a užitkových prostorů. 
 

 f_p367dorys_576Kvalita pozemků se liší v pohledu na geopatogenní zóny, orientaci ve světových stranách, blízkost živé přírody, dostupnost autem, blízkost vody apod. Stejně lze probrat jednotlivé stavební části domu – proporce výšky a šířky domu, tvar a barva střechy, provedení fasády s ohledem na její tvar, ozdoby, barvu, tvar a počet oken a mnoho dalšího. Nelze jednoduše vyjmenovat vše, však to důležité je, že celková stavební dispozice, barevná kombinace a použité materiály by měly tvořit ucelenou, harmonickou, praktickou a esteticky zdařilou kompozici.
Pokud bychom si všimli například oken – a to se pořád držíme Školy tvaru, pak každá místnost pro běžné aktivity potřebuje přirozené světlo. Při použití intuice, což také patří do postupů Feng Shui, lze na každou místnost určit okna v optimální straně, velikosti a provedení. Pokud máme nedostatek přirozeného slunečního světla, budeme po určité době trpět depresemi. Nevhodným řešením je i celá prosklená stěna. Nejen, že v takovém prostoru se nám bude hůře rozmisťovat nábytek, ale celá oslabená prosklená zeď sníží pocit intimity, bezpečí a současně se v takovém prostoru budeme cítit více zranitelní. Ve vyšších patrech jsou větší prosklené plochy až dokonce zřetelně nepříjemné.

 

Čchi – nejcennější poklad

f_269chi_227V čínském a indickém léčitelství se mluví o energii – čchi, která proudí v lidském těle v předem určených drahách. Na tuto životodárnou sílu je navázán jakýkoliv život, který je spojen s hmotou. Tato síla je duch, který sídlí v každém živém organismu. Bez této životní síly je jakákoliv hmota pouze mrtvá.
Podobně se uvažuje stejná síla – čchi, která proudí našim domovem. Tam, kde je její nedostatek, trpí jeho obyvatelé nedostatkem energie, aktivity a regenerace. Příliž silná čchi je také nepříznivá, neboť vytváří místo přílišné aktivity, nepohodlné, rušné a bez možnosti se uvolnit.
Byt nebo dům je v symbolice Feng Shui bytostí, jakýmsi živých organismem, jehož základní životní funkcí je proudění čchi uvnitř něho. Pokud rozvod životodárné čchi je v bytě funkční, pak z toho čerpají užitek všechny prostory aktivního využití.
Tradičně jsou hlavní vstupní dveře místem, kudy vstupuje do domu nejvíce čchi. Někdy se používá srovnání s průvanem, přirozeným prouděním vzduchu v domě, pokud se dveře a okna otevřou. Tato představa nám může více přiblížit, o jaké proudění čchi může jít.

 

200806150912_03nejlepsi_sezeni_v_obyvaku_150Tam, kde jsou zřetelné překážky v blízkosti vstupu, na chodbách a samotných místnostech, bude proudění čchi výrazně omezeno.
Stejně může být blokován pohyb čchi i v místnostech, tedy v obývacím pokoji, kuchyni, jídelně a ložnici. Věnovat dostatek pozornosti tomu, jak v konkrét­ním bytě proudí čchi, dá představu, zda je celý byt dostatečně „oživen“ čchi přicházející z vnějšího prostoru.
Jsou-li někde slabá místa, tak podobně jako v místech ucpání cév v lidském těle, dochází k ochromení nejbližších míst a následně je omezena zdravá funkce celého organismu, tedy bytu.

  

Čtyři principy proudění čchi pro bydlení

f_4_269chi_500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podívat se tedy podrobněji na čchi, na její celou cestu, než dorazí do bytu, stojí za to. Původně byl člověk mnohem více propojen a zároveň vázán na přírodu. Je to přirozená potřeba člověka být velmi blízko hezké přírody, dívat se do živé zeleně, na stromy a poslouchat šumění listí ve větru a bublání potůčku.
Čchi, než projde našim vstupem bytu, je ovlivněna všemi předchozími vlivy. Místo, kde jsme se rozhodli bydlet je výsledkem mnoha úvah. Zvažujeme výhody bydlet v blízkosti naší práce, zázemí a pohodlí města a na druhé straně bydlení na venkově, v blízkosti lesa či vody. Naše konečné rozhodnutí je pak zvážení všech okolností a našich preferencí. Tím je pak ovlivněna i budoucnost, resp. čemu jsme při výběru dávali nejvyšší váhu.

a) Vliv krajiny

f_d367m_5_625Příroda sama má nejlepší kvalitu čchi, protože sama se sebou je v harmonii. Řídí se jen a pouze přírodními zákony, které vytvářejí nejlepší prostředí pro bydlení. Člověk pak vždy uměle do přírody zasahoval a nadále zasahuje. Vhodnost lidských zásahů je závislá pouze a jen na citlivosti člověka, vnímání základních přírodních zákonitostí a provádění všech zásahů v souladu s nimi.
Sami můžeme zvážit, jak při pohledu z místa svého domu budeme hodnotit okolí. Přírodní útvary – lesy, stromy, keře, řeky a trávník budeme jednoznačně hodnotit kladně. Na druhé straně si také můžeme všimnout, zda nejsou v blízkosti našeho bytu negativní útvary nebo stavby.


Pokud chceme na účinné úrovni používat Feng Shui, bude pro nás okolí domu nebo bytu důležité. Aby dobrá čchi mohla vstoupit hlavními dveřmi do našeho vnitřního vesmíru, musí se v jeho okolí nacházet. Přirozeným a nejlepším zdrojem dobré čchi je zelená příroda (stromy, keře a okrasné záhony) a vodní prvek (řeka, přehrada, vodní fontána nebo umělé jezírko).

b) Zahrada u domu

f_garden_500Máme-li kolem domu vlastní zahradu, pak můžeme její vhodnou úpravou výrazně posílit příznivou čchi dříve, než hlavními dveřmi vstoupí do domu. Také na jejím území můžeme provést aktivní ochranu proti nepříznivých zdrojům Ša čchi (ostré šípy, zdroje negativní energie), které by se v okolí domu mohly nacházet.
Vnější hranice zahrady je zpravidla plot a brána s brankou, kudy se vchází na pozemek. Uvnitř pozemku se nachází dům. Propojení vstupu na pozemek a vstupu do domu může být opět navrženo podle Feng Shui – harmonického vedení čchi do domu. Neméně důležitá je i ochranná funkce pěti mytických zvířat, které obklopují dům – zejména Černé želvy, která spolehlivě chrání dům před negativními energiemi zezadu.
Příkladem velmi citlivě navržených zahrad v souladu s přírodou jsou japonské a čínské zahrady. Zde je práce zahradníka povýšena na výjimečné umění, které má vždy duchovní podstatu a tvůrci těchto zahrad jsou zenoví nebo buddhističtí mistři.

c) Hlavní dveře - ústa domu

 

f_doors_1000Přední část domu je z pohledu dobrého vlastního Feng Shui bydlení klíčová. Přední část domu sehrává důležitou úlohu v tom, kolik životní síly čchi je schopen dům přijmout ze svého okolí. Tato část domu se symbolicky přirovnává k lidské tváři. I my se právě obličejem „prezentujeme“ pro své okolí.
Jsou zde ústa – hlavní dveře domu a oči – přední a největší okna domu. Čím je dům z přední strany hezčí a zajímavější, než z ostatních tří stran, tím lépe a více bude schopen čchi přitahovat.
U dnešních rodinných domů se tento důležitý princip často zanedbává a podceňuje. Mnoho starších domů ve větších městech má velmi zajímavou a ozdobnější fasádu více, než leckterý dnešní moderní dům.
Proporce hlavních vchodových dveří domu by měly být voleny s ohledem na velikost domu samotného. Jakési zvýraznění či dominování dveří při pohledu na fasádu domu je velmi užitečné, neboť pak bude dům skrze takovéto hezké dveře přijímat více čchi.

                                                                                                                      

d) Čchi v bytě

f_269chi_1_468_01Mnoho z nás bydlí v bytě a to vše, co jsme zatím probrali, může ovlivnit jen pramálo. Přesto stojí zato připomenout, že nejméně v okamžiku koupi nového bytu a stěhování jsme zvážili, proč a kde chceme bydlet. Do jaké míry je pro nás důležitý faktor hezkého okolí a blízkost zeleně a do jaké míry chceme bydlet například blízko svého zaměstnání. To, co a jak upřednostníme, je pouze naší záležitostí. Z pohledu Feng Shui se dá jen říci, že pokud je okolí bydlení pozitivní, pak toto příznivé okolí dobře ovlivňuje i nás a samozřejmě kvalitu čchi, která proudí do našeho bytu.
Nicméně i pro majitele panelových bytů platí, že od stupních dveří do bytu mohou výrazně pozitivně ovlivnit proudění čchi. Tato životní síla má proudit dobře, plynule a bez zablokování celým bytem, nikde nemá proudit příliš rychle a nikde by se neměla zablokovat.
Část bytu sloužící k denním aktivitám, by měla být co nejblíže vstupu bytu a ložnice s koupelnou a toaletou zase co nejdále, neboť potřebují čchi méně a více klidnější. Čchi se šíří bytem od hlavních dveří skrze chodbu a pak do jednotlivých místností.
Místnosti, kde během dne strávíme nejvíce času, potřebují nejvíce čchi a mají být tedy co nejblíže hlavnímu vstupu. Naopak ložnice a toalety, které jsou jinové, mají být od vstupu co nejdále. Dokonce nejlepší variantou je ta, kdy od vstupu není přímý viditelný kontakt s dveřmi do ložnice, toalety a koupelny.

Pozitivní přínos fungování čchi na všech úrovních

Prošli jsme si celou cestu, než čchi dorazí k našemu bydlení a také připomněli, že nejméně na ploše bytu můžeme my všichni provést úpravy podle Feng Shui, které lépe podpoří pozitivní proudění čchi. Stejně jako v lidském těle proudí krev, tak i domem, bytem proudí chodbami a pokoji životní síla čchi. Bez této čchi by byt byl velmi smutný, depresivní a bez života.
Při návrzích domů hodně závisí na přístupu architekta. Dobrý architektonický návrh je první představa, jak bude nový dům energeticky fungovat v novém místě. Pokud je v plánu prohřešek proti Feng Shui, pak se velmi obtížně opravuje později.
Vhodný výběr parcely, správné umístění domu na pozemek a dobře navržená dispozice bytu je základní štěstí, které lze dát do vínku každému místu k bydlení.

 

f_d367m_3_400

Ing. Mojmír Mišun
více na www.fengsuej.info