Baubiologie 

Baubiologie - Ekologické stavební konstrukce a zdravé materiály

V současnosti se v architektuře a stavebnictví stále více prosazují alternativní přístupy, které se zabývají vztahem člověka a jeho okolí. Jedním z nich je právě baubiolobie.  bau_150

Co je Baubiologie - je obvykle charakterizována jako věda o celostních vztazích mezi člověkem, jeho obydlím a okolím. Skládá se z velkého množství poznatků mnoha disciplín (architektura, ekologie, psychologie, technické obory, …), které se uplatňují především v praxi. S rostoucí průmyslovou výrobou se ve stavebnictví, na úkor přirozených stavebních látek (dřevo, kámen, pálené a nepálené cihly, sláma, …), stále více prosazují umělé materiály. U mnoha z nich nedokážeme zcela přesně určit dopad na lidský organismus a přírodu, ale o spoustě dalších dnes víme naprosto jistě, že zdraví lidí i přírodu ohrožují. Takovými materiály jsou např. formaldehyd, azbest, pesticidy a insekticidy. Přesto že budeme používat alternativní materiály. Stavba domu nás nemusí ještě přijít dráž, než při použití klasickými materiálů.

 

 

 

image_bio_800

Zásady správného stavění podle baubiologie - Při výstavbě domů je důležité nejenom stavět podle obecně platných kritérií, ale také brát v úvahu další faktory, které člověka a jeho okolí ovlivňují. Profesor Anton Schneider z Institutu pro baubiologii a ekologii stanovil tzv. 25 směrnic pro zdravé bydlení:

 • 1. stavební pozemek bez tektonických poruch a anomálií
 • 2. umístění obytných domů mimo industriální centra a ulice hlavních dopravních tahů
 • 3. decentralizace výstavby domů na prozeleněných místech
 • 4. individuální výstavba domů a sídlišť, podporující člověka, rodinu a vytváření společenství
 • 5. používání přírodních a ekologických stavebních materiálů (bez škodlivých přísad)
 • 6. používání přírodních a ekologických stavebních materiálů
 • 7. přirozená regulace vlhkosti uvnitř domu pomocí hydroskopických stavebních materiálů
 • 8. nízká a rychle odcházející vlhkost v novostavbách
 • 9. vhodná míra tepelné akumulace a izolace
 • 10. optimální teplota vzduchu a stěn v místnostech
 • 11. přirozená výměna a vysoká kvalita vzduchu
 • 12. vytápění s vysokým podílem sálavé složky při maximálním využití sluneční energie
 • 13. přirozené denní a umělé osvětlení, vhodné použití barev
 • 14. zachování přirozených radiačních polí
 • 15. omezení umělých elektromag. polí
 • 16. stavební materiály bez radioaktivního vyzařování
 • 17. dostatečná ochrana proti hluku a vibracím
 • 18. bez zápachu (resp. příjemně vonící, bez vylučování toxických látek)
 • 19. minimalizace chemických látek, plísní, bakterií, prachu a alergenů
 • 20. vysoká kvalita pitné vody a její hospodárné využití
 • 21. nevedoucí k žádným problémům životního prostředí
 • 22. minimalizace spotřeby energie a využití obnovitelných zdrojů
 • 23. použití stavebních materiálů z regionu, zamezení nehospodárného dobývání/rabování nedostatkových nebo rizikových surovin
 • 24. používání fyziologických a ergonomických poznatků v tvorbě interiérů
 • 25. vytváření harmonických poměrů, proporcí a forem

   

   

   

 • Základní doporučení:
  • V ložnicích se vyhněte jakýmkoliv elektrickým nebo elektrotechnickým zařízením. Zapnuté přístroje zkracují snovou fázi spánku, což může mimo jiné negativně ovlivnit paměť. Od zásuvek a kabeláže ležte nejméně 50 cm.
  • Upřednostňujte nekovové matrace a postele.
  • Při sledování televize seďte přinejmenším v třímetrové vzdálenosti nebo používejte televizi s LCD displejem.
  • U elektrických zařízení bez uzemnění zkontrolujte, zda je správně připojeno do zásuvky. Fáze musí být zapojena na stranu vypínače, jinak je napětí detekováno v celém přístroji.
  •  Pokud chcete používat „bezdrátovou chůvu“ (tzv. babyphone), umístěte přístroj alespoň do vzdálenosti dvou metrů od dítěte; kupte značkový výrobek, který zapíná rádiové vlny pouze při zvýšeném křiku dítěte.
  • Omezte používání mikrovlnných trub. Jedná se o vysokofrekvenční vysílač s velmi vysokým výkonem. Ačkoliv bývá zpravidla dobře izolován, zbytkový výkon lze detekovat vně přístroje (ze zdravotního hlediska je rovněž možné, že negativně ovlivňují připravovanou potravu).
  • Používejte přístroje s uzemněním – samo tvoří ochranu kovových částí přístroje, které tak může stínit elektrické pole.
  • Používejte přírodní materiály (bavlněné záclony, palubky, korkové podlahy, přírodní linoleum, parkety), podlahové krytiny ošetřujte přírodními prostředky (olej, vosk). Umělé hmoty, látky a lakové nátěry vytvářejí elektrostatické pole.

  Zdroj: www.baubiologie.cz