Jindřich Halabala 

 

Jindřich Halabala sehrál velmi důležitou úlohu při formování moderní bytové kultury v Československu. Jako hlavní návrhář brněnských Spojených UP závodů – jednoho z největších výrobců nábytku v ČSR – ve 30. letech vytvořil se svými spolupracovníky výrobní program, ve kterém se jedinečně propojily funkcionalistické principy Bauhausu s ladnými tvary Art Deco a fortelem českých truhlářů.


Výrobky z rýsovacích prken Halabalova týmu měly jasnou identitu, byly moderní, řemeslně skvěle zpracované a cenově dostupné. Halabala se intenzivně věnoval vývoji variabilního skladebného nábytku, který nejenom že umožňoval zákazníkům sestavit si zařízení bytu dle vlastních potřeb, ale také UP jako výrobci skýtal možnost unifikovat a zefektivňovat výrobu řady komponentů. Nejenom revoluční sektorový nábytek ale i např. velmi populární řada polohovacích křesel sdílely množství stejných prvků.

Vedle činnosti návrhářské se Halabala výrazně angažoval v oblasti prodeje a reklamy. Dobře chápal důležitost propagace výrobků v prodejnách a médiích – sám se věnoval hledání nejlepších způsobů prezentace a fotografování nábytku a tvorbě reklamních materiálů. Již od 30. let pravidelně přispíval svými články do časopisů, knih a sborníků o bytové kultuře. Od 50. let se mu stala pedagogická a publikační činnost hlavním oborem činnosti.

Původní výrobky UP závodů jsou dnes předmětem značného sběratelského zájmu u nás i v zahraničí. Mezi nejvyhledávanější položky patří dřevěná polohovací křesla a trubkové židle s dvojitým kantilevrem.