Adolf Loos 

 

"Ornament je zločin" – tak zní patrně nejcitovanější výrok Adolfa Loose, významného architekta a jednoho z nejhlasitějších bojovníků za jednoduchost a funkčnost v architektuře.

Narozen v Brně v roce 1870, Loos vyrostl uprostřed Rakousko-uherského mocnářství na sklonku své existence. Vystudoval v Drážďanech a po třech letech na zkušené v USA nejdříve začal pracovat ve atelieru Carla Mayredera v Vídni, aby se v 1897 osamostatnil a vytvořil své první významné dílo – Café Museum ve Vídni.

 

S přáteli Oskarem Kokoschkou a Ludwigem Wittgensteinem patřil Loos ke skupině volně smýšlejících intelektuálů. Již na přelomu století působil svými radikálními názory rozruch – jeho kritika Wiener Secession byla dobře známa z tisku. Největší debatu ovšem způsobil v roce 1911 svým projektem obchodního domu Goldmann a Salatsch, kterému se kvůli jeho hladké fasádě bez jakýchkoli dekorací přezdívalo "dům bez obočí". Císař obývající sousední Hofburg prý dokonce nechal v místnostech s výhledem na Loosův dům – jak se dříve obchodnímu domu, dnes sídlu banky nyní říká – zatáhnout závěsy, aby se na tu hrůzu nemusel dívat.

 

Kromě několika dalších veřejných budov ve Vídni Loos také navrhl několik soukromých rezidencí, například Steinerovu či Ruferovu vilu ve Vídni nebo Khunerovu vilu v Kreuzbergu. Uvnitř strohých forem Loosovy architektury se ovšem trochu paradoxně nacházely tradičně zařízené místnosti s perskými koberci, dekorativním nábytkem a luxusními intarzovanými či kamenem obkládanými obklady stěn. Přesně takový je i interiér Müllerovy vily, kterou Loos vytvořil v roce 1930 jako nejdůslednější aplikaci svého Raumplanu – prostorového konceptu založeného na plynulé návaznosti a propojenosti jednotlivých částí lidského obydlí.

 

Loos málokdy navrhoval nábytek. Při zařizování interiérů raději skládal a upravoval již dříve vytvořené návrhy. Jako typický příklad takového přístupu lze uvést lehátko z naší kolekce re-edic, které Loos nechal vyrobit ve Vídni a použil v několika interiérech, ačkoli vzniklo již na konci 19. století v Anglii.